Regulamin

Regulamin Fitness Clubu „Aktywni na co dzień”

1. W zajęciach prowadzonych w klubie może uczestniczyć osoba, która wykupi jednorazowe wejście lub karnet na określoną ilość zajęć.

2. Karnet jest imienny i może z niego korzystać tylko właściciel.

3. Zajęcia niewykorzystane do końca daty ważności karnetu nie mogą być zrealizowane w późniejszym terminie.

4. Planowaną nieobecność na zajęciach należy zgłosić telefonicznie minimum 2 godz. przed ich rozpoczęciem. Zajęcia te można wykorzystać w innym terminie w ramach trwania ważności karnetu.

5. Nie odwołane zajęcia zostaną uznane za wykorzystane.

6. Karnet stały umożliwia korzystanie ze wszystkich zajęć odbywających się na Sali.

7.W przypadku braku wolnych miejsc, osoby które nie dokonały rezerwacji nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach.

8. Karnet „Na Telefon” obliguje do każdorazowego ustalania terminu zajęć.

9. Karnet „Open” upoważnia do korzystania z zajęć bez ograniczeń ilościowych.

10. Zajęcia fitness na sali odbywają się, gdy zapisanych są minimum 5 osób. Zajęcia odwołane przez Klub podlegają wykorzystaniu w innym terminie.

11.W przypadku chorób przewlekłych, ciąży, po przebytych operacjach należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym w celu wykluczenia przeciwwskazań w uczestnictwie w zajęciach.

12. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na terenie klubu, których powodem jest zły stan zdrowia lub nie stosowanie się do programu i zaleceń instruktora, w przypadku złego samopoczucia, choroby należy  niezwłocznie fakt ten zgłosić instruktorowi.

13. Uczestniczenie w ćwiczeniach na Sali jest możliwe tylko w czystym, zamiennym obuwiu oraz odpowiednim stroju sportowym.

14.Wartościowe rzeczy ( torebki, telefony, dokumenty) należy zabrać ze sobą na Salę.

15.Przed rozpoczęciem zajęć należy wyłączyć telefony gdyż na zajęciach obowiązuje zakaz korzystania z telefonów.

16.W trakcie treningu uczestnicy wykonują zalecenia instruktora.

17. Klienci Klubu są zobowiązani do dbania o porządek, a także do zgłaszania wszelkich usterek.

18. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i wysokości opłat.

19. Każdy uczestnik Klubu zobowiązany jest zapoznać się z obowiązującym regulaminem.

20. Wszelkie sugestie mogące wzbogacić naszą ofertę dotyczące naszych zajęć proszę zgłaszać do instruktora.

21.Oświadczam, iż nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach ruchowych oraz, że mój stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w zajęciach na Sali.